5300 Габрово

ул. "Индустриална" 65

e-mail: simat.factory@gmail.com

ИНФОРМАЦИЯ

Настоящото дружество "СИМАТ" АД произхожда от основаното през 1938 година предприятие за производство на огледала и мебелни стъкла.

През над 60-годишната си история предприятието е било преобразувано многократно, развивало се е, усъвършенствани са и са внедрявани нови производства и технологии. 

От 1960 година в дружеството последователно се усвоява производството на изолационни продукти за строителството и за промишлени цели - стъклени влакна, стъклена вата, стъклени тъкани  и стъклен воал. 

През 1990 година "СИМАТ" АД закупува, инсталира и пуска в експлоатация модерна линия за производство на стъклен воал, а през 1994 година - линия за производство на стъклени влакна.

Фирмата е специализирана в производството на:

стъклени влакна тип С

стъклени воали (23 вида) и производни от тях продукти (изолационни панели за филтри, сепаратори за акумулатори и др.)

стъклени тъкани за изолация в строителството, в плавателните съдове и др.

кристални огледала със сребърно покритие

 

Огледало


Стъклен воал за основа на покривни битумни мушами


Стъклени влакна


Стъклен воал за изолация на тръбопроводи


Тъкан от стъклени влакна


Сепаратори от стъклено влакно


Разделителен стъклен воал